Werkwijze bij verkoop

 

 

Vaststellen verkoopprijs

Nadat u het aanvraagformulier op deze site heeft ingevuld, helpen wij u bij het vaststellen van een richtprijs. Door uw scootmobiel te vergelijken met prijzen van andere scootmobielen opgenomen in ons bestand en met hetgeen aangeboden wordt in de markt door dealers en particulieren wordt een richtprijs vastgesteld.

In verkoopname

Ter verkoop aanbieden

Verkoop

Betaling en Overdracht